MESTSKÝ ŠPORTOVÝ HOKEJOVÝ KLUB mládež PRIEVIDZA, n.o.

Adresa klubu:
MŠHK - mládež Prievidza
Bojnická 32, 97101 Prievidza
IČO: 45735972
email: mshkmladezpd@gmail.com

Riaditeľ  klubu:
Mgr. Juraj Gordan  0905 247141

Športový riaditeľ:
Mgr. Radoslav Vrtiel 0915 752937

Správna rada:
Mgr. Radoslav Vrtiel - predseda  0915 752937
Július Pasovský - podpredseda
Pavol Mihálik, Dušan Žember, Róbert Ivaška, Dušan Langer, Milan Drugda

0
Tímy
0
Tréneri
0
Turnaje