Vážení rodičia,

sitácia na Slovensku sa konečne dostáva do normálu, a aj tréningy v každom z ročníkov prebiehajú v plnom prúde! Prosíme Vás preto aby ste od mesiaca jún opäť začali uhrádzať mesačné príspevky na športovú činnosť v ich stanovenej výške. Pre pripomenutie uvádzame nasledovnú tabuľku:

 

Kategória

PLATBA

0.ročník

15 EUR

1.-2.ročník

25 EUR

3.-4.ročník

35 EUR

5.-8.ročník

40 EUR

kadeti +dorast

45 EUR


Opäť Vás chceme poprosiť, aby ste pri úhrade týchto poplatkov na bankový účet MŠHK-mládež Prievidza, n. o. ako variabilný symbol používali jedinečný identifikátor, ktorý Vám bol každému doručený. Ďakujeme!                                          Správna rada
                                MŠHK-mládež Prievidza, n. o.