Kľúč na prerozdelenie hokejok, ktoré náš klub získal od SZLH.