Milí rodičia, hráči a hráčky nášho klubu,

bohužiaľ všetci dobre vieme, ako skončila hokejová sezóna 2019/2020. Túto situáciu si nik z nás neprial a ani ju nedokáže ovplyvniť. Čo však ovplyvniť vieme je to, ako budeme pripravení na moment, kedy sa opäť sa budeme môcť na 100% venovať tomu, čo všetci tak veľmi milujeme – ĽADOVÉMU HOKEJU!

Oficiálne sa nová hokejová sezóna 2020/2021 začína 1.5.2020. Dnes ešte nik nevie povedať, kedy sa „koronakríza“ skončí. Bude to pre nás všetkých veľmi ťažké obdobie, a preto sme pristúpili až do odvolania k zníženiu „príspevkov na činnosť“ do výšky 50% pôvodnej sumy. O spôsobe platenia týchto príspevkov Vás ešte budeme informovať do konca tohto mesiaca, nakoľko sa budú „príspevky na činnosť“ zasielať na účet klubu mierne upraveným spôsobom.

Obdobie, kým naštartujeme našu činnosť na 100%, využívame prostredníctvom našich profesionálnych trénerov na pravidelnú komunikáciu s našimi hráčmi a hráčkami v rámci komunikačných skupín vytvorených na internete podľa jednotlivých ročníkov.

Ako sme už avizovali skôr, nič sa nemení na našom zámere, že v sezóne 2020/2021 po dlhých rokoch postavíme teamy vo všetkých vekových kategóriách okrem juniorov. Pre našich hráčov, vekom už juniorov, bude po našom spojení s mužmi zabezpečená možnosť pokračovania v ich hokejovej kariére v družstve mužov!

Dôležitá informácia pre Vás je to, čo od nášho klubu ako jeho hráč/hráčka dostanete:

 

Zimný štadión
Zimný štadión
– tréningy tak, ako každú sezónu, budú zabezpečené na jedinom zimnom štadióne v Prievidzi, kde má na základe platnej zmluvy s TSMPD, s.r.o. prenajaté priestory výlučne MŠHK-mládež Prievidza. 

 Šatne – na základe tej istej zmluvy zdôrazňujeme, že VŠETKY šatne sú prenajaté klubom MŠHK-mládež Prievidza, a budú po celú sezónu využité na to, aby si NAŠI hráči a hráčky mohli svoju výstroj nechávať „na zimáku“.


 

ZS chalupku
Základná škola S. Chalupku
– aj v novej sezóne bude pokračovať naša spolupráca so ZŠ S. Chalupku. Deti z ročníkov 1.-3. budú mať zabezpečené naviazanie tréningového procesu na vyučovanie a na zimný štadión, ako aj nazad do školskej družiny, budú sprevádzané vychovávateľkami školy. Samozrejmosťou je, že hokejovú výstroj budú mať v šatniach zimného štadióna.

Tréningový proces – ako sme už avizovali začiatkom roku 2020, tak okrem ľadovej plochy a telocvične zabezpečujú väčšiu variabilitu tréningového procesu aj novootvorená POSILŇOVŇA a STRELŇA! Tréningový proces bude naďalej pokračovať v súlade s najmodernejšou tréningovou metodikou, ktorej kontrola je zabezpečená pánom Romanom Tvrdoňom – bývalým hráčom NHL a metodikom SZĽH pre Hokejový región Trenčín. Tréningy budú vedené našimi skúsenými a špičkovými hokejovými trénermi.

 

 

Všetky vyššie vymenované výhody ponúka VÝLUČNE pre hráčov a hráčky nášho klubu JEDINÝ hokejový klub s licenciou SZĽH v Prievidzi –

 

MŠHK-mládež Prievidza, n. o.