Vážení rodičia,

hoci sa situácia na Slovensku pomaly dostáva do normálu, rozhodli sme sa, že ešte aj v mesiaci máj 2020 bude mesačný príspevok na športovú činnosť znížený na 50%. To znamená, že príspevky na športovú činnosť za mesiac máj 2020 sú stanovené podľa jednotlivých kategórií nasledovne:

 

Kategória

PLATBA

0.ročník

7,50 EUR

1.-2.ročník

12,50 EUR

3.-4.ročník

17,50 EUR

5.-8.ročník

20,00 EUR

kadeti +dorast

22,50 EUR


Poprosíme Vás, aby ste pri úhrade týchto poplatkov na bankový účet MŠHK-mládež Prievidza, n. o. ako variabilný symbol používali jedinečný identifikátor, ktorý Vám bol každému doručený. Ďakujeme!                                          Správna rada
                                MŠHK-mládež Prievidza, n. o.