Na základe upozornenia bola vykonaná kontrola účtovných výkazov MŠHK - mládež Prievidza n.o. za rok 2018, pričom bola zistená chyba, spôsobená nesprávnym vytlačením účtovných zostáv z účtovníctva. Výsledokom kontroly je oprava účtovných výkazov, oprava výročnej sprývy, podanie opravnej účtovnej uzávierky a ukončenie spolupráce s doterajším účtovníkom. Počnúc rokom 2019 sa začne účtovať v sústave podvojného účtovníctva a uzávierka bude overená auditorom.

 Uzávierka 2018

MŠHK - mládež Prievidza n.o

Vyhlásenia vedenie klubu a vyhlásenia trénerov  k aktuálnej situácii v kluvbe nádjede tu:

Vyhlásenie klubu

Vyhlásenie trénerov