Priezvisko a meno

Miesto narodenia

Číslo KRP

Platnosť KRP

1.

SIMUŠIAK David

Bojnice

37732

30.04.2020

2.

PASOVSKÝ Július

Handlová

37733

30.04.2020

3.

ŠUŠOLIAK Patrik

Bojnice

37739

30.04.2020

4.

FANTUROVÁ Ema

Bojnice

37745

30.04.2020

5.

PAŽICKÝ Jakub

Bojnice

37749

30.04.2020

6.

KARVAI Markus

Handlová

37750

30.04.2020

7.

LENHART Alex

Handlová

37753

30.04.2020

8.

KLOPČEK Matej

Bojnice

37754

30.04.2020

9.

HLASNÝ Martin

Bojnice

37985

30.04.2020

10.

ZNÁŠIK Adam

Bojnice

37752

30.04.2020

11.

12

 

13

SÝKORA Ondrej

 

VRÁBEL Lukáš

 

LÍŚKA Samuel

Bojnice

 

Bojnice

 

Bojnice

40193

 

37740

 

37730

30.04.2021

 

30.04.2020

 

30.04.2020