Priezvisko a meno

Miesto narodenia

Číslo KRP

Platnosť KRP

1.

JENDRÁL Adam

Handlová

32526

30.04.2020

2.

KOTRÍK Tomáš

Bojnice

33499

30.04.2021

3.

SCHMIDT Rastislav

Bojnice

37566

30.04.2021

4.

KLAK Jakub

Bojnice

37567

30.04.2021

5.

SVITOK Jakub

Handlová

37568

30.04.2021

6.

JASINSKÝ Alex

Bojnice

39022

30.04.2021

7.

DREXLER Damián

Bojnice

37734

30.04.2020

8.

GOGOLA Alex

Bojnice

37735

30.04.2020

9.

HOVORIČ Denis

Bojnice

37736

30.04.2021

10.

DOJČINOVIČ Maroš

Bojnice

37744

30.04.2021

11.

PENIAŠKO Roman

Bojnice

37751

30.04.2021

12.

SMOREKOVÁ Monika

Handlová

38090

30.04.2021

13.

PÁNIS Sebastián

Bojnice

39678

30.04.2020

14.

SULÍK Michal Bonifác

Handlová

40228

30.04.2020

15.

MAŠLANI Juraj

Martin

40230

30.04.2021

16.

HANUSKA Matúš

Handlová

37737

30.04.2020